ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ


ສັງລວມຜົນງານຜົນງານບົດຄວາມວິໄຈ ຂອງຄູ-ອາຈານ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
(Compilation of International Research Paper of Lecturers in Savannakhet Teacher Training College)

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ບົດວິໄຈ ຜູ້ວິໄຈ ສະບັບທີ ວັນທີ ດາວໂຫຼດ
1
Guidelines for the development of Teaching Profession Competency of Secondary School Teachers Under the Office of Savannakhet Provincial Education and Sports Service, Lao People’s Democratic Republic
- ລັດທະນົງໄຊ ໄຊຊະນະ
12021-01-11
2
The Effects of Using Authentic Materials to Enhance Lao Undergraduate Students’ Listening and Speaking Abilities in Hospitality Industry.
- ພອນສຸຂະ ອິນສີຊຽງໃໝ່
12021-01-11
3
The Current Status of Teachers Doing Classroom Action Research at Savannakhet Teacher Training College, Lao People Democratic Republic
- ກະຕິກາ ຣາຊະບຸຕຣ໌
12021-01-11
4
ການສຶກສາຄວາມສາມາດໃນການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ - ການສອນກິດຈະກຳວົງມົນ ການອ່ານພະຍັນຊະນະ ແລະ ເວົ້າຄຳສັບຕາມຮູບພາບຫຼັງການໃຊ້ສື່ປະສົມ ເຂົ້າໃນການສອນຂັ້ນອະນຸບານ 2 ທີ່ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ - ອະນຸບານສາທິດ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ
- ຂັນໄຊ ຈັນສົມພູ
12021-01-11
5ການສຶກສາຄວາມສາມາດໃນການຮຽນສົມຜົນ ແລະ ການແກ້ສົມຜົນ ຂອງນັກສຶກສາຄູປີສຸດທີ1 ລະບົບ 12+4 ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ
- ດາວມະໂນລັກ ແກ້ວມຸງຄຸນ
12021-01-11
6ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງນັກສຶກສາປີ 3 ຂ ສາຍຄູເຄມີສາດ ກ່ຽວກັບການແບ່ງຈຸລັງແບບໄມໂອຊິສ ໂດຍການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ແບບສືບຄົ້ນຫາທາງວິທະຍາສາດດ້ວຍການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ
- ບຸດສະບາ ທຳມະວົງສາ
12021-01-11
7ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ K-W-D-L ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນວິຊາຄະນິດສາດ ເລື່ອງ: ການແກ້ໂຈດບັນຫາການບວກ ແລະ ລົບ ສຳລັບນັກຮຽນຂັ້ນ ປ5 ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນລະຫານໍ້າ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
Using the K-W-L Technique in Mathematics Learning and Teaching onTopic of Addition and Subtraction for Grade Students at Boun Laha Nam Primary School, Songkhone district, Savannakhet province, Lao PDR
- ປານິດາ ການໍລາດ
12021-01-11
8ການສຶກສາຜົນສຳເລັດທາງການຮຽນຂອງນັກຮຽນປີທີ 2 ສາຍຄູເຄມີສາດ ດ້ວຍການສອນທີ່ໃຊ້ຊຸດກິດຈະກຳວິທະຍາສາດ ເລື່ອງ ອາຊິດ - ບາເຊີ
- ເພັດສະຫວັນ ເລືອງລິດ
12021-01-11
9ການພັດທະນາທັກສະຂະບວນການທົດລອງກ່ຽວກັບ ການຈົມ ແລະ ການຟູ ຂອງວັດຖຸ ໂດຍວິທີການແບບທົດລອງ ສຳລັບນັກສຶກສາຟີຊິກສາດ ປີ 2 ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ
The Development Demonstration Skills regarding to Flooding and Sinking of Objects by Demonstration Teaching for Physic Students Year 2 at Savannakhet Teacher Training College
- ສີລຳພອນ ເທບບູລີ
12021-01-11
10ການນຳໃຊ້ວິທີການສອນແບບທົດລອງ ເຂົ້າໃນການຮຽນ - ການສອນວິຊາໂລກອ້ອມຕົວ ກໍລະນີສຶກສາ: ວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າກົງສຳລັບນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.5 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນກອງປະທຸມວັນ, ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
The Demonstration Teaching of the Environment around Us Subject, A Case Study: Direct Electricity Circuit for Grade 5 Student at Bounkongpathumvanh Primary School, Sonbuly District, Savannakhet Province, Lao PDR
- ສີລຳພອນ ເທບບູລີ
- ສາຍຄຳ ພົມມະທັດ
12021-01-11
11ພັດທະນາກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ແບບເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເລື່ອງຄຸນລັກສະນະຂອງແມ່ເຫຼັກ ດ້ວຍການສຶກສາການສອນ ຊັ້ນປະຖົມປີທີ 4 ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ
- ສຸກສັນ ນວນທະວົງ
- ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ
- ບຸນທະວີ ເພັນສີຊະນະວົງ
12021-01-11
12ການນຳໃຊ້ຮູບແບບການຮຽນຮ່ວມກັນໃນການຮຽນ - ການສອນ ວິຊາພາສາລາວ ສຳລັບນັກຮຽນປະຖົມປີທີ 5 ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ
Using Learning together in Teaching and Learning Lao Language for Grade 5 at Primary Demonstration School at Savannakhet Teacher Training College
- ສົມດີ ຕິມາລາ
12021-01-11
13ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃນຊັ້ນຮຽນຂອງຄູ - ອາຈານ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ
- ວົງເພັດ ວົງສະດາລັດ
12021-01-11
14ສຶກສາຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາຄູປີສຸດທ້າຍສາຍພາສາອັງກິດຕໍ່ກັບການວິໄຈໃນຊັ້ນຮຽນຂອງນັກສຶກສາຄູ
- ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ
- ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະລາດ
- ສີຫານຸລາດ ທານະຂັນຕິ
12021-01-11
15ການພັດທະນາຄູດ້ານການວິໄຈພາກປະຕິບັດໃນຫ້ອງຮຽນ ສຳລັບຄູວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ. ລາວ
The Teacher Development on Classroom Action Research at Svannakhet Teacher Training College in Lao PDR.
- ກະຕິກາ ຣາຊະບຸຕຣ໌
12021-01-11

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ