Official Website - Savannakhet Teacher Training College

ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວລຳດັບ ຫ້ອງການ ຈຳນວນຂ່າວ
1ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ4
2ສົ່ງເສີມວິຊາການ
3ບໍລິຫານ
4ພັດທະນາຄູ
5ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
6ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
7ວິທະຍາສາດສັງຄົມ
8ຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ
9ພາສາຕ່າງປະເທດ
10ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

ລຳດັບ ວັນທີ ປະເພດ ຫົວຂໍ້
121/07/2015 3:29:49 pmບົດຄວາມພິທີຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ - ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ອ່ານ
204/03/2014 5:02:15 pmບົດຄວາມກິນມັນຝຣັ່ງບຳລຸງຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ - ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ອ່ານ
314/02/2014 2:49:50 pmບົດຄວາມວັນມາຄະບູຊາ ຫຼືວັນບຸນເດືອນສາມເພັງ  - ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ອ່ານ
406/02/2014 7:58:08 pmບົດຄວາມຈັນຍາບັນຄູ - ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ອ່ານ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ