Official Website - Savannakhet Teacher Training College

ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວລຳດັບ ຫ້ອງການ ຈຳນວນຂ່າວ
1ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ6
2ພາສາຕ່າງປະເທດ1
3ບໍລິຫານ
4ພັດທະນາຄູ
5ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
6ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
7ວິທະຍາສາດສັງຄົມ
8ຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ
9ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ
10ສົ່ງເສີມວິຊາການ

ລຳດັບ ວັນທີ ປະເພດ ຫົວຂໍ້
115/06/2017 4:12:45 pmຂ່າວທົ່ວໄປປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນຄອມພິວເຕີພື້ນຖານໃນໄລຍະພັກພາກຮຽນ. - ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ອ່ານ
228/01/2016 9:57:59 amຂ່າວທົ່ວໄປຄະນະ ອາຈານ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມຊ ຢ້ຽມຢາມ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ - ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ອ່ານ
304/11/2014 6:29:51 pmຂ່າວທົ່ວໄປໂຄງການສຶກສາເພື່ອການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປລາວ. - ພາສາຕ່າງປະເທດ ອ່ານ
410/10/2014 9:41:51 amຂ່າວທົ່ວໄປນາຍົກອອກ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ - ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ອ່ານ
513/05/2014 6:48:50 pmຂ່າວທົ່ວໄປເຊັນສັນຍາແລ້ວ MOU ເສັ້ນທາງລົດໄຟຟ້າ ສະຫວັນນະເຂດ-ລາວບາວ ແລະ ມີການລົງມືກໍ່ສ້າງ ໃນວັນທີ 17/12/2013  - ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ອ່ານ
605/05/2014 11:49:57 amຂ່າວທົ່ວໄປທຶນການສຶກສາ ທີ່ ປະເທດ ຍີປຸ່ນ 2015 - ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ອ່ານ
706/03/2014 2:39:34 pmຂ່າວທົ່ວໄປສານຕັດສິນປະຫານຊີວິດຄູ່ຜົວເມຍຍ້ອນຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ - ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ອ່ານ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ