ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


04/11/2014 6:29:51 pm - ໂຄງການສຶກສາເພື່ອການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປລາວ.
ພາສາຕ່າງປະເທດ


ໂຄງການສຶກສາເພື່ອການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມໃນວັນສຸກວັນທີ 7 ພະຈິກ 2014. ໂຄງການການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງປະສົບການໃໝ່ໆຈາກຊຸມຊົນ, ເປີດໂອກາດການສະແດງຕວາມສາມາດກ້າສະແດງອອກ, ສາມາດເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນການປຸກລະດົມໃຫ້ມີນ້ຳໃຈຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນໝູ່ນັກຮຽນໃນທ້ອງຖິ່ນພ້ອມທັງຊາວບ້ານໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ສ້າງທີມງານໃຫ້ກາຍເປັນທີມງານທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ເປັນເຈົ້າການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການມາຮຽນ. ມີຄວາມສຸກກັບກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ