ວິໄສທັດ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ

ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.

Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.

ປະຫວັດໂຮງຮຽນ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ

ທ່ານ ລັດສະໝີ ພະໄຊສີ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ພົມມາ ໄຊຍະວົງ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ຝ່າຍຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ກວດກາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ

ທ່ານ ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ຝ່າຍຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ

ທ່ານ ສົມພົງ ສີຈັນທອງທິບ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ຝ່າຍວິຊາການ

ຂ່າວສະຖາບັນ

ການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດພາຍໃນ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ

ພາກວິຊາເຄມີສາດ-ຊີວະວິທະຍາ 16 ມິຖຸນາ 2024 ຄູອາຈານພາກວິຊາສ້າງຄູເຄມີສາດ-ຊີວະວິທະຍາ ວິທະໄລຄູສະຫວັນນະເຂດໄດ້ສ້າງຂະບວນການອະນາໄມຫ້ອງຮຽນ ແລະ ເຂດຮັບຜິດຊອບເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາສົກຮຽນໃໝ່

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາທິດ 06 ມິຖຸນາ 2024 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາທິດເປີດສອນບໍາລຸງນັກຮຽນສາມັນ ໄລຍະພັກສິ້ນປີນຮຽນ 2023-2024

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

ພາກວິຊາເຄມີສາດ-ຊີວະວິທະຍາ 29 ພຶດສະພາ 2024 ຄູອາຈານພາກວິຊາສ້າງຄູເຄມີສາດ-ຊີວະວິທະຍາສ້າງຂະບວນການອະນາໄມເຂດຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສ້ອມແປງຫຼັງຄາໂຮງເຮືອນອະນຸບານພືດ ຂອງພາກວິຊາ

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

ພາກວິຊາຄະນິດສາດ - ຟີຊິກສາດ 28 ພຶດສະພາ 2024 ພາກວິຊາຄະນິດສາດ - ຟີຊິກສາດ ຈັດກອງປະຊຸມກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຈັດການຮຽນການສອນ ພາກພັກສິ້ນປີຮຽນ ສົກ 2023 - 2024

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ ໄອຊີທີ 22 ພຶດສະພາ 2024 ພິທີສະຫຼຸບຫ້ອງຂອງພາກວິຊາຂອງພາກວິຊາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ-ໄອຊີທີ ພາກຮຽນທີ 2 ສົກຮຽນ 2023-2024

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

ພະແນກຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ກວດກາ ແລະ ປະກັນຄຸນະພາບ 06 ພຶດສະພາ 2024 ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນສົງເຄາະ ແດ່ ຄອບຄົວ ອາຈານ ສຸກສັນ ນວນທະວົງ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍພໍ່ທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກ

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

ບົດຄວາມ

ບົດຄວາມໂດຍບັນດາພະນັກງານ - ຄູອາຈານ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ຫຼ້າສຸດ

ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ ຈາກວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດຫຼ້າສຸດ