ຂ່າວສານ

ບົດຄວາມ

ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆພາຍໃນ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາທິດ 21-ທັນວາ-2023 ນັກວິໄຈເປັນຫ່ວງ “ປັນຍາປະດິດ” ອາດຍາດແຍ່ງວຽກຂອງພະນັກງານ ຫ້ອງການ

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາທິດ 21-ທັນວາ-2023 ເທັກນິກເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂາວພາຍໃນ 2 ນາທີ

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ 19-ທັນວາ-2023 ຈັນຍາບັນຂອງຄູລາວ

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ 19-ທັນວາ-2023 ວັນມາຄະບູຊາ

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ 18-ທັນວາ-2023 ກິນມັນຝຣັ່ງບຳລຸງຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້