ຂ່າວສານ

ແຈ້ງການ

ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆພາຍໃນ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ

ພະແນກສົ່ງເສີມວິຊາການ 18-ທັນວາ-2023 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປິດສອນພາສາອັງກິດພາກຄໍ່າທົ່ວໄປ ໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ສົກຮຽນ 2023-2024

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

(ໝົດກຳໜົດແລ້ວ)