ຂ່າວສານ

ແຈ້ງການ

ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆພາຍໃນ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ

ພາກວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ ໄອຊີທີ 21-ພຶດສະພາ-2024 ແຈ້ງເຖິງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງໃນການຮຽນຈະປະກອບມີ 3 ລະດັບດັ່ງນີ້: ­- ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ - ລະດັບກາງ - ລະດັບເກັ່ງ

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

(ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້)
ພະແນກສົ່ງເສີມວິຊາການ 18-ທັນວາ-2023 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປິດສອນພາສາອັງກິດພາກຄໍ່າທົ່ວໄປ ໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ສົກຮຽນ 2023-2024

ທ່ານສາມາດກົດ"ຫົວຂໍ້" ຫຼືປຸ່ມ"ອ່ານເພີ່ມ"ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງຂ່າວນີ້

(ໝົດກຳໜົດແລ້ວ)