ແຈ້ງການ (ໝົດກຳໜົດແລ້ວ)

ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາພະນັກງານຄູພາກພັກສິ້ນປີຮຽນ (ທຸກສາຍຮຽນ, ທຸກລະບົບ) ທີ່ຈະຈົບການສຶກສາໃນສົກ 2022-2023 ກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄະແນນ ລາຍລະອຽດຕາມນີ້ ຝາກແຈ້ງຕໍ່ໆກັນແດ່ເດີ

ລົງວັນທີ: 18-ທັນວາ-2023 ເຖິງວັນທີ 31-ທັນວາ-2023 ຜູ້ຂຽນ:ພະແນກສົ່ງເສີມວິຊາການ

ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາພະນັກງານຄູພາກພັກສິ້ນປີຮຽນ (ທຸກສາຍຮຽນ, ທຸກລະບົບ) ທີ່ຈະຈົບການສຶກສາໃນສົກ 2022-2023 ກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄະແນນ ລາຍລະອຽດຕາມນີ້ ຝາກແຈ້ງຕໍ່ໆກັນແດ່ເດີ

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

ມສ ສາທິດ ສືບຕໍ່ສ້າງຂະບວນອະນາໄມອ້ອມແອ້ມວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດທາງລົງບ້ານໜອງຜື

ລົງວັນທີ:23-ກຸມພາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ການສ້າງຂະບວນອານະໄມຂອງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາທິດ ຕ້ອນຮັບສະຫວັນນະເຂດເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ

ລົງວັນທີ:22-ກຸມພາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ພິທີຮັບສໍາມາຊິກແມ່ຍິງ ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາທິດ ວັນທີ 21/02/2024

ລົງວັນທີ:22-ກຸມພາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາທິດ ສ້າງຂະບວນການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ ທຸກຊົ່ວໂມງທີ່ 2 ຂອງແຕ່ລະວັນ

ລົງວັນທີ:13-ກຸມພາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົງເຄາະ ແດ່ ຄອບຄົວ ທ່ານ ສົມບູນ ພົມມະວົງສາ ອະດີດພະນັກງານບຳນານ ຂອງວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ເສຍຊີວິດ

ລົງວັນທີ:09-ກຸມພາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ພິທີຕ້ອນຮັບຂະບວນເຝິກຫັດຂອງໂຮງຮຽນ ມສ ສາທິດສົກຮຽນ 2023-2024

ລົງວັນທີ:06-ກຸມພາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ