ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວລະບົບການຈັດຕັ້ງ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ

ລ/ດຕຳແໜ່ງຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຫ້ອງການ
1ຜູ້ອຳນວຍການອາຈານ ລັດສະໝີ ພະໄຊສີ
2ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອາຈານ ທອງເຄນ ຄຳສຸກຖາວົງຝ່າຍວິຊາການ
3ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອາຈານ ພິມມະສອນ ວໍລະຍຸດຝ່າຍວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາຄູ
3ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອາຈານ ນາງ ໃສຊົມຊື່ນໂພທິສານຝ່າຍກິດຈະການນັກສຶກສາ
4ຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ພົມມາ ໄຊຍະວົງບໍລິຫານ
5ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ຈະເລີນ ນິລະບຸດບໍລິຫານ
5ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ຄຳໄຫວ ຫຼວງສະລາດບໍລິຫານ
6ຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ສອນແກ້ວ ອຸ່ນປະເສີດຈັດຕັ້ງ
7ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ບົວໃສ ລາຊະກຸນໄທຈັດຕັ້ງ
8ຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມສົ່ງເສີມວິຊາການ
9ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ໄພລັດ ສີທອງສົ່ງເສີມວິຊາການ
10ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ສີຫານຸລາດ ທະນາຂັນຕິສົ່ງເສີມວິຊາການ
11ຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ນາງ ແກ້ວລຳຂວັນ ພັກດີວິຈິດພັດທະນາຄູ
12ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ກະຕິກາ ຣາຊະບຸຕຣ໌ພັດທະນາຄູ
13ຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ໂພໄຊ ພິລາວົງກິດຈະການນັກສຶກສາ
15ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ວົງເພັດ ວົງສະດາລັດກິດຈະການນັກສຶກສາ
16ຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ບໍລົມ ເກດຕະວົງວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ
17ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ສຸດສາຄອນ ໄຊສິດທິເດດວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ
18ຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ສັງວານຄຳ ສິງເພັດໄຊປັນຍາພາສາຕ່າງປະເທດ
19ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ນາງ ຫຼ້າໄກສອນ ໄຊຍະຈິດພາສາຕ່າງປະເທດ
20ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ຄຳປະສົງ ຄູນມີໄຊພາສາຕ່າງປະເທດ
21ຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ສົມພົງ ສີຈັນທອງທິບວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
22ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ບຸນເລີດ ຈັນດີນຸພາບວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
23ຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ນາງ ຈັນສຸດາ ຈັນທິວົງວິທະຍາສາດສັງຄົມ
24ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ນາງ ສຸກັນ ໄຊຍະເພັດວິທະຍາສາດສັງຄົມ
25ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ນາງ ສົມຈິດ ພະດວງເດດວິທະຍາສາດສັງຄົມ
26ຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ເຫວດ ມົນທາທິລາດຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ
27ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອາຈານ ນາງ ບຸນ ແກ້ວແສນໄຊຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ