ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ10/10/2014 9:41:51 am - ນາຍົກອອກ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແມ່ນການຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.
ຈຸດປະສົງໃນການອອກດໍາລັດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແນໃສ່ປົກປ້ອງກຽດສັກສີ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ສັງຄົມປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.
ດໍາລັດປະກອບມີ 8 ໝວດ, 28 ມາດຕາ ແຕ່ເຮົາຂໍຍົກເອົາເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ມານຳສະເໜີດັ່ງນີ້:
ມາດຕາ 10 ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງປະກອບມີດັ່ງນີ້:
1. ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ ແລະ ຊວນເຊື່ອ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ຕ້ານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼືມ້າງເພສັນຕິພາບ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ອະທິປະໄຕ, ຄວາມເປັນເອກະພາບແລະຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງ ສປປ ລາວ.
2. ຍຸຍົງ ແລະສົ່ງເສີມ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ, ຄາຕະກຳ ແລະປັ່ນປ່ວນຕໍ່ສັງຄົມ.
3. ໂຄສະນາ ບິດເບືອນ ແລະປ່າວຂ່າວອະກຸສົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ ຫຼືລະຫວ່າງຊາດ.
4. ເຜີຍແຜ່ຮູບລາມົກ, ຮູບຕັດຕໍ່ ແລະຮູບພາບອື່ນໆ ທີ່ກົດໝາຍ ສປປ ລາວ ເກືອດຫ້າມ, ຫຼື ແຕະຕ້ອງເຖິງຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະແຕະຕ້ອງເຖິງຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຜູ້ອື່ນ ແລະ ຊື້-ຂາຍບໍລິການທາງເພດ.
5. ເຜີຍແຜ່ຄວາມລັບຂອງຊາດ ຂອງທະຫານ ຫຼື ຄວາມລັບດ້ານອື່ນ ທີ່ກຳໜົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
6. ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບິດເບືອນຄວາມຈິງ ເພື່ອຈຸດປະສົງເພື່ອຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ກຽດສັກສີ ຫຼື ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນຂອງຄົນອື່ນ, ພາກສ່ວນ, ສະຖາບັນ ຫຼືອົງການອື່ນ.
7. ນຳໃຊ້ຊື່ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ, ຮູບພາບເໜັງຕິງ, ບໍ່ເໜັງຕິງ, ສຽງ, ວິດີໂອ, ລາຍເຊັນ, ລະຫັດຕ່າງໆ, ບັດສິນຊື່ທະນາຄານ ຫຼື ເອກະສານສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອປະໂຫຍດ ຫຼືເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ.

ມາດຕາ 11 ເນື້ອໃນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຜ່ານອິນເຕີເນັດ:
ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຜີຍແຜ່ ແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້, ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ຂັດກັບມາດຕາ 10 ຂ້າງເທິງນີ້.

ສະຫຼຸບສັ້ນໆ ງ່າຍໆ ກໍຄື ຫ້າມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ສ້າງສັນແລະສົ່ງຜົນລົບ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານທ່ານໃດທີ່ເປັນນັກເຜີຍແຜ່ ຫຼືນັກສົ່ງຕໍ່ທັງຫຼາຍຈົ່ງອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເອົາໄປປະຕິບັດ ກ່ອນຈະໄດ້ໄປກິນເຂົ້າລີງ ເພາະບົດລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕໍ່ດຳລັດສະບັບນີ້ ຈະມີຕັ້ງແຕ່ການກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ, ໃສ່ໂທດ ຈົນເຖິງຂັ້ນຕິດຄຸກ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີເບົາຫຼືໜັກ.
ຂໍ້ມູນຈາກ www.laopost.com
ລາຍງານໂດຍ: ອະນຸໄຊ ສຸຂະລາດ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ