ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ15/06/2017 4:12:45 pm - ປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນຄອມພິວເຕີພື້ນຖານໃນໄລຍະພັກພາກຮຽນ.
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ໃນໄລຍະພັກພາກຮຽນນີ້ ທາງຫ້ອງການວັດປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດຄອມພິວເຕີພື້ນຖານດັ່ງນີ້:
# Microsoft Words.
# Microsoft Excel.
# Microsoft PowerPoint.
ໄລຍະເວລາຮຽນ 80 ຊມ. ຫຼັງຈາກຈົບຫຼັກສຸດຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ
ລົງທະບຽນຮຽນນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ຄ່າລົງທະບຽນພຽງ 200.000 ກີບ.
ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 1/07/2017 ເວລາຮຽນ ຈັນຫາສຸກ. ເວລາ 13:30-16:30.
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ທີ່ຫ້ອງການວັດປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ.
ອຈ. ບຸນຍະສິດ ຍົດທິວົງສາ ໂທ:020 2355 5318.
ອຈ. ກຸງສະຫວັນ ໄຊຍະບຸດ ໂທ: 020 7756 7550.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ