ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ


ສະຖິຕິພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງວິຊາການ

ລຳດັບ ລະຫັດພະນັກງານ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ປີການ ສາຂາວິຊາ ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ ລົງວັນທີ ສົກຮຽນ ໝາຍເຫດ
1 062012060 ທ້າວ ໄພລັດ ສີທອງ 10/11/1979 2022 ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ ອາຈານ 6019/ສສກ.ສຄ 05/10/2016 2016-2017
2 062012005 ທ້າວ ບຸນມີ ອິນສີຊຽງໃໝ່ 01/05/1963 2022 ເຕັກໂນໂລຊີໃນຊິວີດປະຈຳວັນ ອາຈານ 6020/ສສກ.ສຄ 05/10/2016 2016-2017
3 062012179 ທ້າວ ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ 18/07/1972 2022 ພາສາອັງກິດ ອາຈານ 6021/ສສກ.ສຄ 05/10/2016 2016-2017
4 062012059 ທ້າວ ສຸກສັນ ນວນທະວົງ 15/11/1980 19 ເຄມີສາດ ອາຈານ 8438/ສສກ.ສຄ 21/11/2016 2016-2017
5 062012061 ນາງ ສົມຈິດ ພະດວງເດດ 07/01/1966 2022 ຈິດຕະວິທະຍາ ອາຈານ 733/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
6 062012144 ທ້າວ ສຸລິຍັນ ພິມມະສອນ 05/07/1990 10 ເຄມີສາດ ອາຈານ 735/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
7 062012187 ທ້າວ ບົວຄຳ ແກ້ວມີໄຊ 06/05/1983 13 ພາສາຫວຽດນາມ ອາຈານ 736/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
8 062012129 ນາງ ເພັດວິໄລ ຂັດຕິຍະວົງ 28/12/1984 14 ເຄມີສາດ ອາຈານ 737/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
9 062012193 ທ້າວ ພວງເພັດ ສູນທະລາວົງ 08/10/1976 14 ພາສາອັງກິດ ອາຈານ 738/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
10 062012130 ນາງ ກຸຫຼາບທອງ ບົວສະຫວັນ 07/10/1985 16 ຊີວະສາດ ອາຈານ 739/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
11 062012037 ທ້າວ ສຸດສາຄອນ ໄຊສິດທິເດດ 01/05/1978 2022 ພາສາອັງກິດ ອາຈານ 740/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
12 062012046 ທ້າວ ໂພໄຊ ພິລາວົງ 11/12/1971 2022 ພາສາອັງກິດ ອາຈານ 741/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
13 062012194 ທ້າວ ໂພສີແກ້ວ ສີບຸນເຮືອງ 05/11/1988 12 ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 742/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
14 062012075 ທ້າວ ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ 27/04/1988 11 ຟີສິກສາດ ອາຈານ 744/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
15 062012026 ທ້າວ ບຸນລຽນ ເທບພອນໄຊ 04/08/1977 22 ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ອາຈານ 570/ສສກ 11/02/2020 2019-2020
16 062012123 ນາງ ຄູນມີ ທອງລາ 01/05/1988 10 ພູມສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 575/ສສກ 11/02/2020 2019-2020
17 062012138 ທ້າວ ສີລຳພອນ ເທບບູລີ 07/01/1988 10 ຟີສິກສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 576/ສສກ 11/02/2020 2019-2020
18 062012029 ນາງ ເພັດສະຫວັນ ເລືອງລິດ 08/03/2530 2022 ເຄມີສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 577/ສສກ 11/02/2020 2019-2020
19 062012024 ທ້າວ ບົວໃສ ລາດສະກຸນໄທ 10/03/1977 2022 ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7070/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
20 062012145 ທ້າວ ອາສາ ແກ້ວອຳພອນ 02/03/1989 10 ເຄມີສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7071/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
21 062012041 ທ້າວ ອະນຸໄຊ ສຸຂະລາດ 01/10/1984 15 ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7072/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
22 062012176 ນາງ ຈັນທະວີສຸກ ຂຸນນະລາດ 09/09/1989 8 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7073/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
23 062012150 ນາງ ສີວິໄລພອນ ຄຳບຸນເຮືອງ 04/07/1980 21 ສິນລະປະແຕ້ມ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7074/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
24 062012135 ນາງ ສໍລະສິນ ໄຊຍະບຸນສີ 13/09/1983 16 ເຄມີສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7075/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
25 062016003 ນາງ ບຸດສະບາ ທຳມະວົງສາ 12/05/1993 6 ຊີວະສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7076/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
26 062012192 ນາງ ມິລິນດາ ນໍລະເສນ 27/12/1986 2022 ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7077/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
27 062012008 ນາງ ວຽງລະຄອນ ທິຄຳມີ 06/08/1984 18 ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7078/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
28 062012166 ນາງ ຕຸກຕາ ລາຊະຈັກ 04/04/1982 20 ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7079/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
29 062012085 ທ້າວ ສູນທະລາພອນ ພົມມະບຸດ 21/03/1983 14 ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7086/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
30 062012098 ທ້າວ ສຳລານໄຊ ກົມທິລາດ 16/12/1988 10 ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7087/ສສກ 28/12/2020 2020-2021

- ເອກະສານປະກອບການຂໍວຸດທິທາງວິຊາການ DOWNLOAD (PowerPoint)
- Mathematics Teachers’ Attitude on Classroom Observation Practices and the Impact DOWNLOAD (PDF)
- ກອງ​ປະ​ຊຸມ ແນະນໍາກ່ຽວ​ກັບ​ການຂໍ​ຕຳ​ແໜ່ງວິ​ຊາ​ການ ທີ່ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູສະຫວັນນະເຂດ ຄັ້ງວັນທີ 18/10/2015 DOWNLOAD (PowerPoint)
- ການນຳໃຊ້ວີດີໂອເພື່ອພັດທະນາທັກສະການວິເຄາະການສອນ ໃນວິຊາວິທີສອນຄະນິດສາດ ຂອງນັກສຶກສາ ຫ້ອງ 2ກ ປະຖົມ ລະບົບ 9+3 DOWNLOAD (PDF) - ຄຳນຳ
- ຮ່າງໃບຄຳຮ້ອງຂໍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູສອນ DOWNLOAD (Word)
- ບົດສອນຄະນິດສາດທົ່ວໄປ ບົດທີ່1 ສົມຜົນທົວໄປຂອງເສັ້ນຊື່ຢູ່ໜ້າພຽງ DOWNLOAD (PDF)
- ຮ່າງປະຫວັດຍໍ້ DOWNLOAD (PDF)
- ເອກະສານວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ DOWNLOAD (PDF)
- ເອກະສານ​ການສະຫຼຸບ ​ແລະ ຖອດ​ຖ​ອນບົດຮຽນ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຂໍ​ຕໍາ​ແໜ່​ງວິຊາ​ການຂອງ​ຄູ ​ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສ້າງ​ຄູ (ຮັບ​ໃຊ້​ກອງ​ປະຊຸມ ຜູ້​ບໍລິຫານ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສ້າງ​ຄູ ທີ່ ວຄ ປາກ​ເຊ ​ຄັ້ງວັນ​ທີ 27-29/04/2015) DOWNLOAD (PowerPoint)
- ເອກະສານບັນຍາຍວິຊາຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ ຫ້ອງ​ຊີວະ​ສາດ​ ປີ2 DOWNLOAD (PDF)

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ