ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ

ຊົມເຊີຍຜົນງານ 50 ປີ (1969-2019) ຂອງວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ຢ່າງສຸດໃຈລາຍຊື່ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງວິຊາການ:

ລ/ດຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຕຳແໜ່ງທາງວິຊາການວັນທີ
----


- ເອກະສານປະກອບການຂໍວຸດທິທາງວິຊາການ DOWNLOAD (PowerPoint)
- Mathematics Teachers’ Attitude on Classroom Observation Practices and the Impact DOWNLOAD (PDF)
- ກອງ​ປະ​ຊຸມ ແນະນໍາກ່ຽວ​ກັບ​ການຂໍ​ຕຳ​ແໜ່ງວິ​ຊາ​ການ ທີ່ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູສະຫວັນນະເຂດ ຄັ້ງວັນທີ 18/10/2015 DOWNLOAD (PowerPoint)
- ການນຳໃຊ້ວີດີໂອເພື່ອພັດທະນາທັກສະການວິເຄາະການສອນ ໃນວິຊາວິທີສອນຄະນິດສາດ ຂອງນັກສຶກສາ ຫ້ອງ 2ກ ປະຖົມ ລະບົບ 9+3 DOWNLOAD (PDF) - ຄຳນຳ
- ຮ່າງໃບຄຳຮ້ອງຂໍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູສອນ DOWNLOAD (Word)
- ບົດສອນຄະນິດສາດທົ່ວໄປ ບົດທີ່1 ສົມຜົນທົວໄປຂອງເສັ້ນຊື່ຢູ່ໜ້າພຽງ DOWNLOAD (PDF)
- ຮ່າງປະຫວັດຍໍ້ DOWNLOAD (PDF)
- ເອກະສານວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ DOWNLOAD (PDF)
- ເອກະສານ​ການສະຫຼຸບ ​ແລະ ຖອດ​ຖ​ອນບົດຮຽນ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຂໍ​ຕໍາ​ແໜ່​ງວິຊາ​ການຂອງ​ຄູ ​ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສ້າງ​ຄູ (ຮັບ​ໃຊ້​ກອງ​ປະຊຸມ ຜູ້​ບໍລິຫານ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສ້າງ​ຄູ ທີ່ ວຄ ປາກ​ເຊ ​ຄັ້ງວັນ​ທີ 27-29/04/2015) DOWNLOAD (PowerPoint)
- ເອກະສານບັນຍາຍວິຊາຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ ຫ້ອງ​ຊີວະ​ສາດ​ ປີ2 DOWNLOAD (PDF)

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ