ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ


ສະຖິຕິພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງວິຊາການ

ລຳດັບ ລະຫັດພະນັກງານ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ສາຂາວິຊາ ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ ລົງວັນທີ ສົກຮຽນ ໝາຍເຫດ
1 062012024 ທ້າວ ບົວໄສ ລາດສະກຸນໄທ ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7070/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
2 062012145 ທ້າວ ອາສາ ແກ້ວອຳພອນ ເຄມີສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7071/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
3 062012041 ທ້າວ ອະນຸໄຊ ສຸຂະລາດ ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7072/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
4 062012176 ນາງ ຈັນທະວີສຸກ ຂຸນນະລາດ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7073/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
5 062012150 ນາງ ສີວິໄລພອນ ຄຳບຸນເຮືອງ ສິນລະປະແຕ້ມ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7074/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
6 062012135 ນາງ ສໍລະສິນ ໄຊຍະບຸນສີ ເຄມີສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7075/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
7 062016003 ນາງ ບຸດສະບາ ທຳມະວົງສາ ຊີວະສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7076/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
8 062012192 ນາງ ມິລິນດາ ນໍລະເສນ ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7077/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
9 062012008 ນາງ ວຽງລະຄອນ ທິຄຳມີ ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7078/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
10 062012166 ນາງ ຕຸກຕາ ລາຊະຈັກ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7079/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
11 062012085 ທ້າວ ສູນທະລາພອນ ພົມມະບຸດ ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7086/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
12 062012098 ທ້າວ ສຳລານໄຊ ກົມທິລາດ ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 7087/ສສກ 28/12/2020 2020-2021
13 062012026 ທ້າວ ບຸນລຽນ ເທບພອນໄຊ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ອາຈານ 570/ສສກ 11/02/2020 2019-2020
14 062012123 ນາງ ຄູນມີ ທອງລາ ພູມສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 575/ສສກ 11/02/2020 2019-2020
15 062012138 ທ້າວ ສີລຳພອນ ເທບບູລີ ຟີສິກສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 576/ສສກ 11/02/2020 2019-2020
16 062012029 ນາງ ເພັດສະຫວັນ ເລືອງລິດ ເຄມີສາດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 577/ສສກ 11/02/2020 2019-2020
17 062012061 ນາງ ສົມຈິດ ພະດວງເດດ ຈິດຕະວິທະຍາ ອາຈານ 733/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
18 062012144 ທ້າວ ສຸລິຍັນ ພິມມະສອນ ເຄມີສາດ ອາຈານ 735/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
19 062012187 ທ້າວ ບົວຄຳ ແກ້ວມີໄຊ ພາສາຫວຽດນາມ ອາຈານ 736/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
20 062012129 ນາງ ເພັດວິໄລ ຂັດຕິຍະວົງ ເຄມີສາດ ອາຈານ 737/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
21 062012193 ທ້າວ ພວງເພັດ ສູນທະລາວົງ ພາສາອັງກິດ ອາຈານ 738/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
22 062012130 ນາງ ກຸຫຼາບທອງ ບົວສະຫວັນ ຊີວະສາດ ອາຈານ 739/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
23 062012037 ທ້າວ ສຸດສາຄອນ ໄຊສິດທິເດດ ພາສາອັງກິດ ອາຈານ 740/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
24 062012046 ທ້າວ ໂພໄຊ ພິລາວົງ ພາສາອັງກິດ ອາຈານ 741/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
25 062012194 ທ້າວ ໂພສີແກ້ວ ສີບຸນເຮືອງ ພາສາອັງກິດ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 742/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
26 062012075 ທ້າວ ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ ຟີສິກສາດ ອາຈານ 744/ສສກ 23/02/2018 2017-2018
27 062012060 ທ້າວ ໄພລັດ ສີທອງ ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ ອາຈານ 6019/ສສກ.ສຄ 05/10/2016 2016-2017
28 062012005 ທ້າວ ບຸນມີ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ເຕັກໂນໂລຊີໃນຊິວີດປະຈຳວັນ ອາຈານ 6020/ສສກ.ສຄ 05/10/2016 2016-2017
29 062012179 ທ້າວ ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ ພາສາອັງກິດ ອາຈານ 6021/ສສກ.ສຄ 05/10/2016 2016-2017
30 062012059 ທ້າວ ສຸກສັນ ນວນທະວົງ ເຄມີສາດ ອາຈານ 8438/ສສກ.ສຄ 21/11/2016 2016-2017

- ເອກະສານປະກອບການຂໍວຸດທິທາງວິຊາການ DOWNLOAD (PowerPoint)
- Mathematics Teachers’ Attitude on Classroom Observation Practices and the Impact DOWNLOAD (PDF)
- ກອງ​ປະ​ຊຸມ ແນະນໍາກ່ຽວ​ກັບ​ການຂໍ​ຕຳ​ແໜ່ງວິ​ຊາ​ການ ທີ່ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູສະຫວັນນະເຂດ ຄັ້ງວັນທີ 18/10/2015 DOWNLOAD (PowerPoint)
- ການນຳໃຊ້ວີດີໂອເພື່ອພັດທະນາທັກສະການວິເຄາະການສອນ ໃນວິຊາວິທີສອນຄະນິດສາດ ຂອງນັກສຶກສາ ຫ້ອງ 2ກ ປະຖົມ ລະບົບ 9+3 DOWNLOAD (PDF) - ຄຳນຳ
- ຮ່າງໃບຄຳຮ້ອງຂໍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູສອນ DOWNLOAD (Word)
- ບົດສອນຄະນິດສາດທົ່ວໄປ ບົດທີ່1 ສົມຜົນທົວໄປຂອງເສັ້ນຊື່ຢູ່ໜ້າພຽງ DOWNLOAD (PDF)
- ຮ່າງປະຫວັດຍໍ້ DOWNLOAD (PDF)
- ເອກະສານວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ DOWNLOAD (PDF)
- ເອກະສານ​ການສະຫຼຸບ ​ແລະ ຖອດ​ຖ​ອນບົດຮຽນ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຂໍ​ຕໍາ​ແໜ່​ງວິຊາ​ການຂອງ​ຄູ ​ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສ້າງ​ຄູ (ຮັບ​ໃຊ້​ກອງ​ປະຊຸມ ຜູ້​ບໍລິຫານ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສ້າງ​ຄູ ທີ່ ວຄ ປາກ​ເຊ ​ຄັ້ງວັນ​ທີ 27-29/04/2015) DOWNLOAD (PowerPoint)
- ເອກະສານບັນຍາຍວິຊາຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ ຫ້ອງ​ຊີວະ​ສາດ​ ປີ2 DOWNLOAD (PDF)

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ