ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


04/05/2011 12:00:00 am - ການສອນພາສາອັງກິດລະຫວ່າງ ຄູ-ອາຈານ 3 ທ່ານ ຮວ່ມກັບຄູເຝິກຊາວສິງກະໂປ
ສົ່ງເສີມວິຊາການ


ວັນທີ 3 / 5 / 2011 ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີການສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາສາຍພາສາຕ່າງປະເທດ ລະຫວ່າງ ຄູ-ອາຈານ 3 ທ່ານ ຮວ່ມກັບຄູເຝິກຊາວສິງກະໂປ 2 ສອງທ່ານ ການຮຽນ - ການສອນ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ສອງຫ້ອງໃນການສິດສອນເຊັນ ຫ້ອງ 1B (11+5)/ 2A(11+5)

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ