ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


26/04/2011 12:00:00 am - ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ
ຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ


ເວລາ 13 : 30 - 15 : 30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 25 ເມສາ 2011 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມໃນເຜີຍແຜ່ມີ ທ່ານ ອາຈານ ບຸນຊູ ສຸລິເດດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍ ຝ່າຍກິດຈະກໍານັກສຶກສາ, ຄູ - ອາຈານ ຈາກຫ້ອງການ ອະນຸບານ - ປະຖົມ 21 ຄົນ, ຄູ - ອາຈານ ຈາກຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ 9 ຄົນ, ຄູ - ອາຈານ ຈາກຫ້ອງການພັດທະນາຄູ 5 ຄົນ, ຄູ - ອາຈານ ຈາກຫ້ອງການວັດຜົນ - ປະເມີນຜົນ 8 ຄົນ, ຄູ - ອາຈານຈາກຫ້ອງການກິດຈະກໍານັກສຶກສາ 15 ຄົນ ແລະ ສຶກສາ ພາຍໃນສາຍອະນຸບານ - ປະຖົມ ຈໍານວນ 400 ກວ່າຄົນ ເຜີຍແຜ່ໂດຍ ທ່ານ ອາຈານ ບຸນຊູ ສຸລິເດດ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນພາຍ ວຄສ ໃນມໍ່ໆນີ້

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ