ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


23/03/2011 12:00:00 am - ນາງຟ້າວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ​ເກີດ​ແລ້ວ
ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ


ໃນໄລຍະ 2-3 ມື້ ຜ່ານມາ ທາງທີມງານກະເສດສຶກສາ ຂອງ ວິທະຍາໄລຄູ ໄດ້ ເກັບ ເຫັດນາງຟ້າ ທີ່ມີ ຢູ່ ໃນ ເຮືອນ ເຫັດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເຊີ່ງສາມາດ ເກັບໄດ້ ເຖິງ 15 ກິໂລ ແລະ ຍັງມີ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຊິ່ງຈະທະຍອຍເກັບໃນ ທຸກໆ ມື້ ເຊິ່ງງົບປະມານໃນການລົງທືນທົດລອງປູກເຫັດດັ່ງກ່າວມີພຽງເລັກນ້ອຍ.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ