ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


09/03/2011 12:00:00 am - ໜ່ວຍງານສາທະລະນະສຸກກວດສຸຂະພາບຜູ້ອຳນວຍການ
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ແພດຍິງ ນາງ ຫອມມະລາ (ໜ່ວຍງານສາທະລະນະສຸກພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ) ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳການກວດສຸຂະພາບ ໃຫ້ກັບຜູ້ອຳນວຍການແລະພະນັກງານອະວຸໂສພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ຊຶ່ງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: ນີ້ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນແລະຈະຕ້ອງປະຕິບັດຢູ່ເປັນປະຈຳ ເພາະຄູເຮົາປຽບເໝືອນດັ່ງລົດຂັບເຄື່ອນ ທີ່ຈະຕ້ອງຂັບໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຢາກຈະໃຊ້ລົດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລ້ວກໍ່ຈະຕ້ອງມີການກວດສະພາບເປັນປະຈຳ ຄູເຮົາກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ