ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ01/03/2011 12:00:00 am - ການຮຽນ-ການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ຄັ້ງວັນທີ 24/2/2011
ສົ່ງເສີມວິຊາການ


ໃນວັນທີ 24 /2/2011 ເວລາ 9:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ ຄະນະຄູ-ອາຈານ ຈາກ ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ

ສຸຂະພາບ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຮຽນ - ການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງໂດຍມີ

ຄູ-ອາຈານ ຈາກ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດນໍາພາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມທຸກສາຍຮຽນ ເຊັ່ນວ່າ: ສາຍຮຽນ

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ສາຍຮຽນວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ສາຍຮຽນສ້າງຄູປະຖົມ-ອະນຸບານ ແລະ ສາຍຮຽນ

ພາສາຕ່າງປະເທດ.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ