ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


12/01/2011 12:00:00 am - ການຈັດການສອບເສັງພາກຮຽນທີ່ 1 ສົກຮຽນ 2010 - 2011 ຂອງສາຍພາສາອັງກິດພາກຄໍ່າ
ສົ່ງເສີມວິຊາການ


ວັນທີ 10-14 ເດືອນ ມັງກອນ 2011 ສົກຮຽນ 2010-2011 ທຸກຫ້ອງຮຽນຂອງຊັ້ນປີທີ 1 ສາຍພາສາອັງກິດ

ພິເສດພາກຄໍ່າ ແມ່ນກຳລັງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບການສອບເສັງ ພາກຮຽນທີ່ 1

ໂດຍ: ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ, ວັນທີ 12 / 01 / 2011

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ