ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


12/01/2011 12:00:00 am - ການປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ວຽກງານຫໍສະໝຸດ ຄັ້ງວັນທີ 10-14/01/2011
ສົ່ງເສີມວິຊາການ


ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 27 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2010, ສົກຮຽນ 2010-2011 ທີ່ຜ່ານມາ ຈົນເຖິງ ປະຈຸບັນ ຫໍສະໝຸດ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຈາກການຊວ່ຍເຫຼືອຂອງຄະນະພັກ ຄະນະອໍານວຍການວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມມືກັບ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ຫໍສະໝຸດ

ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ພ້ອມທັງເປັນການສົ່ງເສີມວຽກງານຫໍສະໝຸດ

ໃຫ້ກ້າວໜ້າໄປໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ມີຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະ ຕູ້ມ່ຽນປື້ມ ຈໍານວນ 10 ລວມມູນຄ່າການລົງຖືນ , ຄອມພິວເຕີ ( Computer ) ຈໍານວນ 3 ເຄື່ອງ , ອິນເຕີເນັດ ( Internet ) ແລະ ເຄື່ອງ ພີມເອກະສານ ( printer ) ຈໍານວນ 1 ໜ່ວຍ.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ