ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


12/01/2011 12:00:00 am - ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການສົ່ງປື້ມທີ່ບັນດາພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນທີ່ຢືມປື້ມ
ສົ່ງເສີມວິຊາການ


ແຈ້ງການເລື່ອງ : ການສົ່ງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ປື້ມທຸກຊະນິດ ທີ່ທາງພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ

ນັກສຶກສາແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນໄດ້ຢືມໄປ ໃຫ້ນໍາປື້ມມາສົ່ງດ່ວນ

- ສໍາລັບພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ປື້ມບັນດາທ່ານທີ່ຢືມໄປນໍາໃຊ້ໃນການສອນໃນພາກຮຽນທີ່ 1 ແມ່ນໃຫ້ນໍາປື້ມ

ມາສົ່ງຄືນເພາະວ່າ ທາງພະນັກງານຫໍສະໝຸດຈະໄດ້ສະຫຼູບັນຊີ

- ສໍາລັບນັກສຶກສາແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ແມ່ນ ໃຫ້ນໍາປື້ມມາສົ່ງຄືນ ເພາະວ່າທາງພະນັກງານຫໍສະໝຸດຈະໄດ້ສະຫຼູບ

ຈໍານວນປື້ມ ແລະ ແປ່ງປື້ມໃຫ້ ໃນພາກຮຽນທີ່ 2ໝາຍເຫດ:

- ຖ້າກາຍກໍານົດທີ່ທາງພະນັກງານຫໍສະໝຸດກໍານົດໃຫ້ ແມ່ນ ຈະໄດ້ຖືກປັບໃໝ ແລະ ຈະບໍ່ໃຫ້ຢືມປື້ມ

ໃນພາກຮຽນທີ່ 2

- ໝົດກໍານົດ ແມ່ນ ວັນທີ 14 ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2011

ຂໍຂອບໃຈ

ໂດຍ : ຫໍສະໝຸດ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ