ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


12/01/2011 12:00:00 am - ການຮັບປື້ມຈາກໂຄງການ The Asia foundation on 17th October 2010
ສົ່ງເສີມວິຊາການ


Book Donation Receipt

This is to acknowledge receipt 210 (Nos.) books, donated on 17th October 2010

For (write name and address of institution) Savannakhet Teacher Training College

ປື້ມທີ່ໄດ້ຈາກການໂຄງ ແມ່ນ ຖືກລົງທະບຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບຕາມຈໍານວນ 210 ຫົວ

ປະຈຸບັນພະນັກງານຄູ- ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທຸກສາຍຮຽນ ໂດຍສະເພາະ ສາຍພາສາອັງກິດ ແມ່ນ ເໝາະສົມສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາ ໃນດ້ານພາສາອັງກິດ

ໂດຍ: ຫໍສະໝຸດ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ

ວັນທີ 12 ເດືອນ ມັງກອນ 2011

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ