ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


06/01/2011 12:00:00 am - ລາຍງານຜົນການກວດກາຫໍພັກດີເດັ່ນ
ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ


ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-30 ທັນວາ 2010 ຜ່ານມານີ້ ຄະນະກໍາມະການກວດກາຫໍພັກດີເດັ່ນໄດ້ລົງກວດກາຫໍພັກນັກສຶກສາ ຈໍານວນ 8 ຫຼັງ ພາຍໃນ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຜົນຂອງການກວດກາໄດ້ພົບວ່າ ມີພຽງຫໍພັກ 7 ຫຼັງ ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຮັກສາທຸງທີ່ສະອາດທີ່ສຸດໄວ້ໄດ້.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ຫໍພັກດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ດູແລໃຫ້ສະອາດຈົບ ງາມ ຂອງຄູຊີ້ນໍາຫໍພັກ ແລະ ນັກສຶກສາປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງຫໍພັກວາງອອກ.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ