ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


05/01/2011 12:00:00 am - ການເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການຫໍສະໝຸດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ສົ່ງເສີມວິຊາການ


ໃນວັນທີ 17-18 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2010 ພະນັກງານຫໍສະໝຸດວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ເຝີກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການຫໍສະໝຸດ ແລະ ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ລະບົົບຫໍສະໝຸດ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດມີ 18 ທ່ານ

ໂດຍ: ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາກາານ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ