ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


05/01/2011 12:00:00 am - ນັກສຶກສາຄູສາຍພາສາຕ່າງປະເທດສອນສາທິດ
ບໍລິຫານ


ວັນທີ 22/12/2011 ໃນຊົ່ວໂມງວິຊາ ການສິດສອນພາສາອັງກິດ ນັກສຶກສາຫ້ອງ 3F ໄດ້ສອນສາທິດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ ນັກສຶກສາແຕ່ລະກຸ່ມ ໄດ້ກະກຽມສື່ການສອນຄັກແນ່ ເຊິ່ງປະກອບມີ ບັດຄຳ, ຮູບພາບ , ແຜ່ນພູມ ແລະ ອື່ນໆ . ນັກສຶກສາໄດ້ເລີ່ມສາທິດກິດຈະກຳຂອງໃຜ ລາວທີ່ໄດ້ກຽມໄວ້.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ