ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


09/11/2015 4:24:04 pm - ການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຫ້ອງ Sound Lab ແລະ ການນຳໃຊ້ກະດານ Smart Board
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຫ້ອງ Sound Lab ແລະ ການນຳໃຊ້ກະດານ Smart Board
ໃຫ້ຄູອາຈານສອນພາສາອັງກິດ
ຄັ້ງວັນທີ 9-10/11/2015 ທີ່ຫ້ອງຟັງສຽງ ວຄສ
ມີສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 37 ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ, ມີວິທະຍາກອນ 02 ທ່ານ ຍິງ 01 ທ່ານ

ລາຍງານໂດຍ: ອະນຸໄຊ ສຸຂະລາດ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ