ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


27/10/2014 4:32:44 pm - ໂຄງການສຶກສາເພື່ຶອະນຸລັກປ່າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ສົນໃຈຮັບແບບຟອມທີ່ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: 55652615, 99689480
ປິດຮັບແບບຟອມ ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2014

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ