ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


03/01/2014 2:00:00 pm - ສະພາວິຊາການປະຈຳພາກຮຽນທີ 1 ສົກຮຽນ 2013-2014
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ກອງປະຊຸມສະພາວິຊາການປະຈຳພາກຮຽນທີ 1 ສົກຮຽນ 2013-2014 ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນ
ໃນວັນສຸກທີ 03/12/2013 ເວລາ 13:00 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 2 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ.
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂດຍຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ຄູສອນທັງໝົດ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ:
1. ເພື່ອທວນຄືນລະບຽບທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການສອບເສັງ.
2. ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ມີສິດເຂົ້າສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1 ສົກຮຽນ 2013-2014.
3. ເພື່ອປຶກສາຫາລືຮູບແບບ ແລະ ວິທີການສອບເສັງພາກຮຽນ 1 ສົກຮຽນ 2013-2014.
4. ເພື່ອຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກວິຊາການ.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບລະບຽບທາງ
ວິຊາການ, ຜ່ານລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິດສອບເສັງ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜູ້ບໍ່ມີສິດ
ສອບເສັງໃນພາກຮຽນທີ 1.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເອົາໄລຍະສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1 ສົກຮຽນ 2013-2014
ສຳລັບປີທີ 2 ຫາປີທີ 5 ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 08-17/01/2014 ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະຫ້ອງການສາຍ
ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ. ລໍາດັບການສອບເສັງແມ່ນເສັງວິຊາລວມກ່ອນ ຈຶ່ງດຳເນີນການ
ສອບເສັງວິຊາສະເພາະ. ນັກສຶກສາປີທີ 1 ແມ່ນເລີ່ມສອບເສັງວັນທີ 10-14/02/2014.

ໃນທ້າຍກອງປະຊຸມ ໄດ້ຜ່ານແຜນງານພາກຮຽນທີ 2 ໂດຍຫຍໍ້ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີດັ່ງນີ້:
- ໄລຍະພັກພາກຮຽນທີ 1 ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20-24/01/2014.
- ລົງເຝິກອົບຮົມເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ແຕ່ລະສູນເຝິກຫັດວິຊາຊີບ ແຕ່ວັນທີ 20-24/01/2014.
- ເຂົ້າຮຽນພາກຮຽນທີ 2 ເລີ່ມວັນທີ 27/01/2014 ຫາວັນທີ 20/06/2014.
- ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍເຝິກອົບຮົມເອກະສານຕ່າງໆກ່ອນລົງເຝິກຫັດວິຊາຊີບ 27-31/01/2014.
- ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍລົງເຝິກຫັດ 03/02/2014 - 11/04/2014.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 16:00.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ