ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


12/12/2012 12:00:00 am - ການທົດລອງກ່ຽວກັບການຊ່ອງເບິ່ງຈຸລັງພືດ
ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ


ການທົດລອງກ່ຽວກັບການຊ່ອງເບິ່ງຈຸລັງພືດຂອງນັກສຶກສາສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດແລະ ເປັນຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 11/12/2012ທີ່ຫ້ອງທົດລອງຊີວະສາດ ນໍາພາການທົດລອງໂດຍ ອາຈານ ບົວແກ້ວ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ