ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


01/10/2012 12:00:00 am - ລະບົບເບິ່ງຄະແນນນັກສຶກສາຜ່ານເວັບໄຊ
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ປັດຈຸບັນ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ກຳລັງພັດທະນາລະບົບເບິ່ງຄະແນນນັກສຶກສາຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງຈະເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຖານຂໍ້ມູນໂຮງຮຽນ. ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຄະແນນຂອງຕົນໄດ້ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ http://savannakhet-ttc.edu.la/ ແລ້ວກົດທີ່ "ຄະແນນນັກສຶກສາ" ຈາກນັ້ນໃຫ້ປ້ອນລະຫັດນັກສຶກສາຂອງຕົນໃສ່, ລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ຈະສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຄະແນນໄດ້ພາຍໃນທ້າຍເດືອນຕຸລານີ້.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ