ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


09/07/2012 12:00:00 am - ເປິດການຮຽນການສອນ ພາກພັກທ້າຍປີຮຽນ ສົກຮຽນ 2011-2012
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ວັນທີ 02/07/2012 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເລີ່ມເປິດການຮຽນການສອນ ພາກພັກທ້າຍປີຮຽນ ສົກຮຽນ 2011-2012, ສຳລັບພາກພັກທ້າຍປີຮຽນແມ່ນມີທັງໝົດ 8 ອາທິດ. ໃນສົກຮຽນນີ້ມີນັກສຶກສາທັງໝົດກວ່າ 2,000 ຄົນໃນ 15 ສາຍຮຽນ. ໄລຍະເວລາໃນການຮຽນ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 02/07/2012 ຈົນຮອດວັນທີ 24/08/2012

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ