ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


25/06/2012 12:00:00 am - ເປີດການລົງທະບຽນນັກສຶກສາ ພາກພັກທ້າຍປີຮຽນ ສົກຮຽນ 2011-2012
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ
ວັນທີ 25/06/2012 ເປີດການລົງທະບຽນນັກສຶກສາ ພາກພັກທ້າຍປີຮຽນ ສົກຮຽນ 2011-2012, ສຳລັບແຜນຮັບນັກສຶກສາສົກຮຽນນີ້ມີທັງໝົດ 15 ສາຍຮຽນດັ່ງນີ້:

- ຄູປະຖົມ ຊັ້ນກາງ 5+3+2

- ຄູຄະນິດສາດ ອະນຸປະລິນຍາ 11+1+3

- ຄູວິທະຍາສາດ ອະນຸປະລິນຍາ 11+1+3

- ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ອະນຸປະລິນຍາ 11+1+3

- ຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ອະນຸປະລິນຍາ 11+1+3

- ຄູປະຖົມ ອະນຸປະລິນຍາ 11+1+3

- ຄູເຄມີສາດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3

- ຄູຟີຊິກສາດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3

- ຄູຄະນິດສາດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3

- ຄູຊີວະສາດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3

- ຄູພາສາອັງກິດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3

- ຄູພູມສາດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3

- ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3

- ຄູການເມືອງ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3

- ຄູປະຫວັດສາດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3

ໄລຍະເວລາການລົງທະບຽນຈະສືບຕໍ່ຈົນຮອດວັນທີ 01/07/2012 (ລວມທັງວັນເສົາ-ອາທິດ).

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ