ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


26/10/2010 12:00:00 am - ເປີດການສິດສອນບຳລຸງພາສາອັງກິດ ໃຫ້ກັບພະນັກງານບໍລິຫານ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດສອນບຳລຸງພາສາອັງກິດ ໃຫ້ກັບພະນັກງານບໍລິຫານພາຍໃນ ສະຖາບັນຂອງຕົນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເລັ່ງໃສ່ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ໃຫ້ກັບພະນັກງານການນຳຂັ້ນຕ່າງໆ ໂດຍການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເລັງໃສ່ ພັດທະນາທັກສະ ໃນການ ປາກເວົ້າ ສົນທະນາພາສາອັງກິດ, ຄຳສັບ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໄວຍະກອນ. ການດຳເນີນການຮຽນ - ການສອນແມ່ນຈະໄດ້ຈັດໃຫ້ມີໃນທຸກໆຕອນແລງວັນຈັນ ຂອງແຕ່ລະອາທິດ ເຊິງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 13:30 ຫາ 16:00 ເຊິ່ງມີຄະນະອຳນວຍການ 4 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານທັງ 10 ຫ້ອງການ ເຊິ່ງໂຄງການ ດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 28 ອາທິດ.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ