ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


01/06/2012 12:00:00 am - ສູນອາຫານແຫ່ງໃໝ່
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ສູນອາຫານແຫ່ງໃໝ່ ໄດ້ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການແຕ່ວັນທີ 01/06/2012 ເພື່ອບໍລິການອາຫານປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ. ສູນອາຫານມີທັງໝົດ 7 ຮ້ານດັ່ງນີ້:

- ຮ້ານເຂົ້າມັນໄກ່, ເຂົ້າໝູແດງ, ເຂົ້າຂາໝູ.

- ຮ້ານເຝີ.

- ຮ້ານເຂົ້າລາດແກງ.

- ຮ້ານເຂົ້າໜົມຫວານ.

- ຮ້ານນ້ຳ.

- ຮ້ານຕຳໝາກຮຸ່ງ, ປິ້ງໄກ່, ເຂົ້າໜຽວ.

- ຮ້ານອາຫານຕາມສັ່ງ.

ສູນອາຫານແຫ່ງໃໝ່ນີ້ ໃຫ້ບໍລິການໂດຍເນັ້ນໜັກທາງດ້ານຄວາມສະອາດ, ລົດຊາດ ແລະ ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບອາຫານແຕ່ລະປະເພດລາຄາປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 5,000 – 7,000 ກີບ.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ