ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


07/12/2011 12:00:00 am - ລົງສຶກສາການຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ
ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ


ເນື່ອງໃນໂອກາດຫ້ອງ 1 ຄະນິດສາດ ລະບົບ 12+4 ຮຽນວິຊາ ເຕັກໂນ ຮອດພາກວິທີການຜະລິດຝູ່ນຊີວະພາບ , ນັກສຶກສາພາຍໃນຫ້ອງເຫັນດີພາກັນລົງໄປສຶກສາຕົວຈິງທີ່ສ່ວນທຳມະກະເສດຂອງ ວ. ຄ.ສ ໃນເວລາ 12:30 ຫາ ເວລາ 2:00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 6/12/2011 ນຳພາໂດຍ ອ.ຈ ສີລຳພອນ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍ ອ. ຈ ພູພັນ ຜູ້ຮັບພິດຊອບກ່ຽວກັບທຳມະກະເສດຂອງ ວ.ຄ.ສ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ