ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


05/12/2011 12:00:00 am - ມື້ສຸດທ້າຍຂະບວນລົງປະສົບການນັກສຶກສາຫ້ອງ ພາສາຫວຽດນາມ
ພາສາຕ່າງປະເທດ


ວັນທີ 26/11/2011 ມື້ສຸດທ້າຍຂະບວນລົງປະສົບການນັກສຶກສາຫ້ອງ ພາສາຫວຽດນາມ ເດີນທາງກັບ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນເວລາ 8:00 ນາທີ ແລະ ໄດ້ກັບມາຮອດ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເວລາ 16:00 ນາທີ ທຸກຄົນເດີນທາງດ້ວຍຄວາມປອດ ໄພທຸກປະການ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ