ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ20/11/2011 12:00:00 am - ຮ່ວມຈົກສະຫຼາກແບ່ງກຸ່ມຂຽນບົດໃຫ້ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງພາກເສົາ-ອາທິດຢູ່ທ່າແຂກ
ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ


ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 / 11 / 2011 ເວລາ 11 : 00 - 12 : 00 ຄະນະຮັບຜິດຊອບເປັນຄະນະກໍາມະການກວດບົດ ແລະ ປ້ອງກັນບົດ ຈາກຫ້ອງການກິດຈະການນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກໍາມະການຈົກສະຫຼາກເລືອກຫົວຂໍ້ຂຽນບົດ ແລະ ແບ່ງກຸ່ມຂຽນບົດ ໃຫ້ນັກສຶກສາ ສາຍພາສາອັງກິດປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ພາກເສົາ-ອາທິດ ສາຂາວິທະຍາໄລຄູ ຢູ່ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 7 ກຸ່ມໆລະ 6 ຫຼື 7 ຄົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ