ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


17/11/2011 12:00:00 am - ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການປ້ອນຂໍ້ມູນລົງເວັບໄຊທ໌ວຄສ
ພາສາຕ່າງປະເທດ


ຄັ້ງວັນທີ16-17/11/2011 ເວລາ8:00 - 11:00 ຫ້ອງການວັດ-ປະເມີນຜົນໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການປ້ອນຂໍ້ມູນລົງເວັບໄຊທ໌ວຄສ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ2 . ເຊິ່ງມີວິທະຍາກອນ2 ທ່ານແລະສຳມະນາກອນ31 ທ່ານ, ໃນນັ້ນຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດກໍ່ມີສຳມະນາກອນ3 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຄື:

ທ່ານອຈສູກດາວັນໄຊຍະເສນ

ທ່ານອຈບົວຄຳແກ້ວມີໄຊ

ທ່ານອຈນາງມິລິນດານໍລະເສນ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ