ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ17/11/2011 12:00:00 am - ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາການຂຽນຂ່າວລົງ website TTC
ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ


ສໍາມະນາກອນ 3 ທ່ານຈາກຫ້ອງການກິດຈະການນັກສຶກສາເຊັ່ນ: ອ.ຈ ວົງເພັດ ວົງສະດາລັດ, ອ.ຈ ແກ້ວອຸດອນ ແສນສຸລິວົງ

ແລະ ອ.ຈ ວົງພະສິດ ຄໍາມະວົງສາ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາການຂຽນຂ່າວລົງ website ວຄສ ໃນຫົວຂໍ້ ລະບົບການຈັດຕັ້ງໃນຫ້ອງການ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ