ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


14/11/2011 12:00:00 am - ການເປີດງານກິດຈະກຳປະຈຳປີ 2011-2012
ພາສາຕ່າງປະເທດ


ວັນທີ 10.11.2011 ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເປີດງານກິດຈະກຳປະຈຳປີ 2011-2012

ໃນນັ້ນທາງຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂະບວນການ ເຊັນ: ບົດຟ້ອນຄອນສະຫວັນ... ນອກນັ້ນ ທາງຫ້ອງການກິດຈະການ ກໍ່ໄດ້ມອບເງິນສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳສາຍເປັນຈຳນວນ 1.835.000 ກີບ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ