ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


25/09/2010 12:00:00 am - ເລີ່ມການຮຽນ-ການສອນ ສົກຮຽນ 2010-2011 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/09/2010 ເປັນຕົ້ນມາ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບສົກປີ 2010-2011 ຢ່າງ ເປັນທາງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກສຶກສາປີທີ 2 ແລະ 3 ແມ່ນໄດ້ພ້ອມພາກັນມາລົງທະບຽນ ຢ່າງເປັນຄະບວນ ແລະ ຮຽນໄປ ພ້ອມໆກັນ. ສຳລັບນັກສຶກສາປີທີ 1 ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຮຽນແຕ່ວັນທີ 19/09/2010 ເປັນຕົ້ນມາ. ແຕ່ຮອດປະຈຸບັນນີ້ກໍ່ຍັງມີນັກສຶກສາ ຈຳນວນໜື່ງທີ່ຍັງມາລົງທະບຽນຮຽນຢ່າງບໍ່ຂາດ ເຮັດໃຫ້ຄູອາຈານ-ພະນັກງານ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ການລົງທະບຽນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ຂອງຕົ້ນ ທຸກໆວັນ ແຕ່ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນອາທິດ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ