ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


02/09/2011 12:00:00 am - ວ.ຄ.ສ ນຳໃຊ້ລະບົບການລົງທະບຽນແບບໃໝ່ ສົກຮຽນ 2011-2012
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ
ໃນພາກພັກທ້າຍປີຮຽນ ຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງສົກຮຽນ 2010-2011 ທີ່ຜ່ານມາ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ທົດສອບລະບົບລົງທະບຽນນັກສຶກສາແບບໃໝ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ. ຈາກການທົດລອງນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການລົງທະບຽນຂອງນັກສຶກສາມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດກວດສອບຄວາມຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນຖານ​ໄດ້ (TEMIS).ສົກຮຽນ 2011-2012 ທາງໂຮງຮຽນນຳໃຊ້ລະບົບການລົງທະບຽນແບບໃໝ່ເຂົ້າມານຳໃຊ້ ໂດຍໂປຣແກຣມ TEMIS ຖືກປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ. ໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບ BARCODE ເຂົ້າມານຳໃຊ້ ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າລະຫັດນັກສຶກສາ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄ່າລົງທະບຽນສະດວກວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນ.ທີມງານພັດທະນາລະບົບການລົງທະບຽນໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: "ຈາກການນຳໃຊ້ລະບົບການລົງທະບຽນແບບໃໝ່ນີ້ ເຮັດໃຫ້ເວລາໃນການລົງທະບຽນນັກສຶກສາໄວຂຶ້ນຫ້າເທົ່າຂອງລະບົບການລົງທະບຽນດ້ວຍໂປຣແກຣມ TEMIS ທີ່ເຄີຍນຳໃຊ້ໃນປີກ່ອນ, ທັງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການບັນທຶກສະຖິຕິນັກສຶກສາເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງໃນສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາ (ວັນທີ 1-2 ກັນຍາ 2011) ເຮົາສາມາດລົງທະບຽນນັກສຶກສາໄດ້ 490 ຄົນ ແລະ ຄາດວ່າຈະລົງທະບຽນນັກສຶກສາໄດ້ສຳເລັດໝົດທຸກຄົນພາຍໃນເດືອນກັນຍານີ້."

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ