ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


05/08/2011 12:00:00 am - ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່
ບໍລິຫານ


ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສ້າງຄູສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງໄປເທື່ອລະກ້າວ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ຈຶ່ງໄດ້ມີໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ ເພື່ອຕອບສະໜອງຫ້ອງຮຽນທີ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງ ດັ່ງນັ້ນ, ວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ຈຶ່ງໄດ້ຖືເອົາເຊົ້າຂອງວັນທີ 13/7/2011 ເປັນມື້ສັນວັນດີຕັ້ງເສົາ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນອາຄານ II ຊັ້ນ, ມີ 10 ຫ້ອງຮຽນ ເຊິ່ງໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນຫຼັງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກ 3 ພາກສ່ວນຄື:

1. ກະຊວງສຶກສາທິການ

2. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

3. ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ


ຂຽນໂດຍ: ອຈ ປາດຖະໜາ ກຸລາວົງ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ