ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


15/06/2011 12:00:00 am - ກອງປະຊຸມການຂຽນຫຼັກສູດລະບົບ 12+2 ສາຍຄູ ວິຊາຄະນິດສາດ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນສອງ
ສົ່ງເສີມວິຊາການ


ໃນວັນຄານ ວັນທີ 14 - 17 / 6 / 2011 ເວລາ 8:00 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນສອງ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມການຂຽນຫຼັກສູດລະບົບ 12+2 ສາຍຄູ ວິຊາຄະນິດສາດ

ເຊິ່ງປະທານຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນ ທ່ານ ອາຈານ ບຸນຊູ້ ສຸລິເດດ ວ່າການແທນຜູ້ອໍານວຍການ

ແລະ ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ທີ່ຂຽນຫຼັກສູດລວມທັງໝົດມີ 31 ທ່ານ

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ