ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


03/06/2011 12:00:00 am - ການປ້ອງກັນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ/ສອບເສັງປາກເປົ່າຂອງ ສາຍຄູ, ພາກຄໍ່າ ແລະ ພາກເສົາ - ອາທິດ ສົກຮຽນ 2010-2011
ສົ່ງເສີມວິຊາການ


ວັນທີ 23.5.2011 ຫາ 3.6.2011 ທີ່ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ການປ້ອງກັນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ ແລະ ສອບເສັງປາກເປົ່າຂອງ ສາຍຄູ, ພາກຄໍ່າ ແລະ ພາກເສົາ - ອາທິດ ສົກຮຽນ 2010-2011

ໃນຮູບແບບການປ້ອງກັນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ ແລະ ສອບເສັງປາກເປົ່າ ແມ່ນ ມີປະທານ 1 ທ່ານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ 4 ທ່ານ

ການປ້ອງກັນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີ 3 ທຸກລະບົບໃນວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະຂເດ

ສົກຮຽນ 2010 - 2011 ສໍາລັບນັກລາຍງານບົດປ້ອງກັນ ແມ່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ບົດລາຍງານ, ສືປະຈັກຕາ ແລະ ການຕອບຄໍາຖາມ ຂອງຄະນະກໍາມະການທັງ 4 ທ່ານ, ສໍາລັບນັກສອບເສັງປາກເປົ່າ ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມຄໍາຖາມ ແລະ ຂຽນຄໍາຕອບ ຈໍານວນ 200 ຂໍ້ ໂດຍລາຍມື ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ນັກສອບ ແມ່ນຈະໄດ້ ອອກມາຕອບຄໍາຖາມ ທັງ 4 ວິຊາຮຽນເຊັ່ນ:

Grammar, Describing Vocabulary, Presentation, Methodology

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ