\


ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວຜົນງານນັກສຶກສາ
- ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ ຈັນທີ ເດືອນສະຫວັນ ສົກຮຽນ 2015-2016 -​ ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກປະພັນລາວ, ສາຍວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຫ້ອງ 3ຄ (ກຸ່ມທີ 2). ນຳພາໂດຍ ອາຈານ ປາດຖະໜາ ກຸລາວົງ (ວິຊາ ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ 2)
- ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ ໂສມສີ ເດຊາຄຳພູ ສົກຮຽນ 2015-2016 -​ ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກປະພັນລາວ, ສາຍວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຫ້ອງ 3ຄ (ກຸ່ມທີ 4). ນຳພາໂດຍ ອາຈານ ປາດຖະໜາ ກຸລາວົງ (ວິຊາ ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ 2)
- ເວັບໄຊ ICT ສົກຮຽນ 2015-2016 - ສາຍຄູ ICT ແລະ ພື້ນຖານວິຊາຊີບທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ