ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ


  ບົດສະຫຼຸບ QA
 1. ບົດລາຍງານການປະເມີນຄຸນະພາບພາຍໃນປີ 2016
 2. ບົດລາຍງານການປະເມີນຄຸນະພາບພາຍໃນປີ 2017
 3. ບົດລາຍງານການປະເມີນຄຸນະພາບພາຍນອກປີ 2017
 4. ບົດລາຍງານການປະເມີນຄຸນະພາບພາຍໃນປີ 2018
 5. ບົດລາຍງານການປະເມີນຄຸນະພາບພາຍໃນປີ 2019
  ວຽກງານ COD ແລະ COE
 1. ບົດສະຫຼຸບ COD & COE 2016
 2. ຄູ່​ມື​ການ​ສ້າງ​ສູນ​ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ສູນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເລີດ-26.04.2016

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ