ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


ເວັບໄຊທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
- ກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
- ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳທາ
- ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ
- ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ
- ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກິນ
- ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ
- ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະວັນ
- ວິທະຍາໄລຄູ ປາກເຊ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ