ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວລາຍຊື່ພະນັກງານທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານ ITSME:

ລ/ດຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນກອງປະຊຸມວັນທີ
----


ເຄື່ອງມື ITSME
- Download ຄູ່ມືພາສາລາວ
- Download ຄູ່ມືພາສາອັງກິດ
ໝາຍເຫດ: ວິທີ Download ກົດເຂົ້າທີ່ Link ຂ້າງເທິງ ຈາກນັ້ນເລືອກ FREE DOWNLOAD 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ