ຂ່າວສະຖາບັນ

ພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະຄູອາຈານຈາກວິທະຍາໄລຄູກວ່ງຈິສສ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ

ລົງວັນທີ: 08-ກໍລະກົດ-2024 ຜູ້ຂຽນ:ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2024, ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະຄູອາຈານຈາກວິທະຍາໄລຄູກວ່ງຈິສສ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງໃນການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືເນື້ອໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຊັ່ນ ການສອນພາສາລາວໃຫ້ພະນັກງານທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ທຶນນັກສຶກສາ ແລະ ການແລກປ່ຽນອື່ນໆ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ສົມປາດຖະໜາ ໄຊສິດທິເດດ

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

ພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະຄູອາຈານຈາກວິທະຍາໄລຄູກວ່ງຈິສສ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ

ລົງວັນທີ:08-ກໍລະກົດ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ການເປີດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມວິຊາການ ພາກວິຊາ ສ້າງຄູຄະນິດສາດ-ຟິຊິກສາດ ພາກພັກສິ້ນປີຮຽນ

ລົງວັນທີ:30-ມິຖຸນາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ພິທີເປີດໂຄງການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ Ai ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນສຳລັບນັກສຶກສາຄູ

ລົງວັນທີ:28-ມິຖຸນາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ວຽກປະເມີນລັດຖະກອນຄູ ປະຈຳປີ 2024 ເພື່ອເລື່ອນຊັ້ນຂັ້ນໃນປີ 2025

ລົງວັນທີ:28-ມິຖຸນາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ

ລົງວັນທີ:28-ມິຖຸນາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ຄູອາຈານພາກວິຊາສ້າງຄູເຄມີສາດ-ຊີວະວິທະຍາ ວິທະໄລຄູສະຫວັນນະເຂດໄດ້ສ້າງຂະບວນການອະນາໄມຫ້ອງຮຽນ ແລະ ເຂດຮັບຜິດຊອບເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາສົກຮຽນໃໝ່

ລົງວັນທີ:16-ມິຖຸນາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ