ຂ່າວສະຖາບັນ

ພິທີເປີດໂຄງການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ Ai ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນສຳລັບນັກສຶກສາຄູ

ລົງວັນທີ: 28-ມິຖຸນາ-2024 ຜູ້ຂຽນ:ພາກວິຊາເຄມີສາດ-ຊີວະວິທະຍາ

ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2024 ເວລາ 10:00 Am ພາກວິຊາສ້າງຄູເຄມີສາດ-ຊີວະວິທະຍາ ໄດ້ຈັດເປີດພິທີເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ Ai ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນ ສຳລັບນັກສຶກສາຄູ ໂດຍ ທ່ານ ສົມພົງ ສີຈັນທອງທິບ  ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍວິຊາການ ຂອງວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດເປັນປະທານໃນການເປີດພິທີ ເຊິ່ງມີນັກສຶກສາຄູເຄມີ-ຊີວະເຂົ້າຮ່ວມທັ້ງຫມົດແມ່ນ 45 ຄົນ. 

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

ພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະຄູອາຈານຈາກວິທະຍາໄລຄູກວ່ງຈິສສ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ

ລົງວັນທີ:08-ກໍລະກົດ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ການເປີດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມວິຊາການ ພາກວິຊາ ສ້າງຄູຄະນິດສາດ-ຟິຊິກສາດ ພາກພັກສິ້ນປີຮຽນ

ລົງວັນທີ:30-ມິຖຸນາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ພິທີເປີດໂຄງການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ Ai ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນສຳລັບນັກສຶກສາຄູ

ລົງວັນທີ:28-ມິຖຸນາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ວຽກປະເມີນລັດຖະກອນຄູ ປະຈຳປີ 2024 ເພື່ອເລື່ອນຊັ້ນຂັ້ນໃນປີ 2025

ລົງວັນທີ:28-ມິຖຸນາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ

ລົງວັນທີ:28-ມິຖຸນາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ
ຄູອາຈານພາກວິຊາສ້າງຄູເຄມີສາດ-ຊີວະວິທະຍາ ວິທະໄລຄູສະຫວັນນະເຂດໄດ້ສ້າງຂະບວນການອະນາໄມຫ້ອງຮຽນ ແລະ ເຂດຮັບຜິດຊອບເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາສົກຮຽນໃໝ່

ລົງວັນທີ:16-ມິຖຸນາ-2024

ຂ່າວສະຖາບັນ